Sopockie Towarzystwo Ergo Hestia SA

Oddział w Olsztynie

10-536 Olsztyn, ul. Mrongowiusza 10A

Czwartek, 16 lipca 2020. Imieniny Eustachego, Mariki, Mirelli

Hestia Loss Control

2019-10-03 14:01:12 (ost. akt: 2019-10-03 14:03:05)

Hestia Loss Control jest spółką inżynierską należącą do Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA. To pierwsza w Polsce firma świadcząca usługi inżynieryjne związane z identyfikacją zagrożeń i oceną ryzyka do celów ubezpieczeniowych.

Pracownicy Hestii Loss Control dysponują wieloletnim doświadczeniem w zakresie przeprowadzania audytów ryzyka, opracowania koncepcji bezpieczeństwa, szacowania wartości odtworzeniowej majątków, tworzenia planów ciągłości działania firm oraz planów wycofywania produktów.

Eksperci spółki prowadzą również działalność szkoleniową, popularyzując wiedzę o ryzyku ubezpieczeniowym.

Oferowane usługi:

Audyt ryzyka w zakresie:

• floty pojazdów
• ryzyka cybernetyczne
• ryzyka inżynierskie
• ryzyka majątkowe
• odpowiedzialności cywilnej

Koncepcje bezpieczeństwa pożarowego
Opracowanie polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego
Opracowanie Planu Ciągłości Działania firmy na wypadek sytuacji kryzysowych oraz planów odtworzeniowych po awarii
Opracowanie planu wycofania produktów z rynku
Wycena wartości majątku do celów ubezpieczeniowych
Szkolenia dla kierowców oraz menadżerów flot pojazdów
Testy penetracyjne infrastruktury teleinformatycznej

Klientami Hestii Loss Control są największe polskie przedsiębiorstwa, tj. kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, elektrownie i elektrociepłownie, huty, zakłady branży drzewnej, rafinerie ropy, fabryki nawozów sztucznych, zakłady branży spożywczej, firmy transportowe oraz firmy świadczące usługi finansowe.

Więcej informacji o oferowanych usługach wraz z prezentacją spółki można znaleźć na stronie: www.hestialosscontrol.pl