Sopockie Towarzystwo Ergo Hestia SA

Oddział w Olsztynie

10-536 Olsztyn, ul. Mrongowiusza 10A

Czwartek, 16 lipca 2020. Imieniny Eustachego, Mariki, Mirelli

Ubezpieczenia osobowe

2019-10-03 13:51:30 (ost. akt: 2019-10-06 18:58:55)

Ubezpieczenia osobowe w swoim zakresie obejmują Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków oraz Koszty Leczenia.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
Ubezpieczenie chroni od szkód powstałych w następstwie nieszczęśliwego wypadku, powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego.

Ubezpieczenie kosztów leczenia
Ubezpieczenie rekompensuje niezbędne i udokumentowane koszty leczenia poniesione przez Ubezpieczonego poza granicami RP oraz kraju stałego pobytu.