Sopockie Towarzystwo Ergo Hestia SA

Oddział w Olsztynie

10-536 Olsztyn, ul. Mrongowiusza 10A

Czwartek, 16 lipca 2020. Imieniny Eustachego, Mariki, Mirelli

Ubezpieczenie grupowe pracowników

2019-10-03 13:50:21 (ost. akt: 2019-10-06 18:53:57)

Grupowe Ubezpieczenie na Życie Pracowników i Ich Rodzin Hestia Rodzina to produkt czysto ochronny. Zabezpiecza Ubezpieczonego, jego życie i zdrowie oraz jego najbliższą rodzinę - małżonka, partnera oraz pełnoletnie dziecko - przez 24 godziny na dobę na całym świecie.

Hestia Rodzina chroni także współubezpieczonych: rodziców, teściów i dzieci Ubezpieczonych oraz nauczycieli.

Hestia Rodzina to także:
- dodatkowy atut w procesie rekrutacji nowych pracowników,
- sposób motywowania i budowania pozytywnych relacji pracodawcy z pracownikiem,
- możliwość zaliczenia składek ubezpieczeniowych w koszty uzyskania przychodu,
- zwolnienie z odprawy pośmiertnej w przypadku finansowania składki przez pracodawcę,
- możliwość indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia.