Sopockie Towarzystwo Ergo Hestia SA

Oddział w Olsztynie

10-536 Olsztyn, ul. Mrongowiusza 10A

Poniedziałek, 19 marca 2018. Imieniny Aleksandryny, Józefa, Nicety

OC Płetwonurka

2014-07-04 19:33:58 (ost. akt: 2015-09-13 21:37:38)

Ubezpieczenie chroni płetwonurka od szkód osobowych i rzeczowych spowodowanych osobom trzecim w trakcie uprawiania nurkowania.

OC Płetwonurka
Ubezpieczenie chroni płetwonurka od szkód osobowych i rzeczowych spowodowanych osobom trzecim w trakcie uprawiania nurkowania.
Ważne ryzyka na które należy zwrócić uwagę to:

odpowiedzialność cywilna za szkody poniesione przez partnerów w czasie nurkowania (uszczerbek na zdrowiu badź śmierć),
uszkodzenia ciała innemu płetwonurkowi w czasie skoku do wody lub uderzenia butlą,
zniszczenie wyposażenia i rzeczy osobistych oraz innego mienia osobom trzecim.kontakt:
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Oddział w Olsztynie
10-536 Olsztyn, ul. Mrongowiusza 10A
tel. 89 535 52 25
tel./fax 89 522 27 00
e-mail: biuro@ergo-olsztyn.pl

tel. kom. 502 323 947
tel. kom. 503 017 650


Powyższa ochrona zapewnia wypłatę odszkodowania w sytuacjach gdy trudno dopatrzyć się bezpośredniej winy. Jednak nakłada na nas obowiązek naprawienia szkody i zadośćuczynienia.

Suma ubezpieczenia do wyboru od 100.000 do 200.000 PLN

Odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje nie tylko odszkodowania, ale i koszty dodatkowe, np. wynagrodzenia obrońcy, rzeczoznawcy, eksperta.

Świadczenia ubezpieczyciela obejmują nie tylko zobowiązania do przejęcia finansowych skutków odpowiedzialności, ale i ochronę prawna przed roszczeniami.


Zobacz także:

http://m.nurkowa.pl/2014/08/orig/pdf-logo-131.jpg Ogólne Warunki Ubezpieczenia
http://m.nurkowa.pl/2014/08/orig/klauzula-logo-130.jpg Klauzula nurkowa

Masz pytanie dotyczące ubezpieczenia Ochrony Cywilnej? Spytaj fachowca:
         
         
__ _____  __ _ 
\ \/ / _ \ / _` |
 > < (_) | (_| |
/_/\_\___/ \__, |
      __/ |
      |___/