Sopockie Towarzystwo Ergo Hestia SA

Oddział w Olsztynie

10-536 Olsztyn, ul. Mrongowiusza 10A

Wtorek, 14 lipca 2020. Imieniny Kamili, Kamila, Marcelego

Dziesięć przykazań na stoku

2016-01-11 21:57:49 (ost. akt: 2016-01-14 10:39:07)

Gdy już dojedziemy do miejsca naszego zimowego wypoczynku, należy zadbać o bezpieczeństwo na stoku narciarskim. Podczas zimowego szaleństwa trzeba kierować się przede wszystkim rozwagą i zdrowym rozsądkiem.

Dziesięć przykazań na stoku

Dziesięć przykazań na stoku

Autor: fotolia.com

Warto jednak pamiętać o żelaznych zasadach bezpieczeństwa opracowanych przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS). Zbiór ten dotyczący wszystkich użytkowników tras narciarskich, zarówno narciarzy jak i snowboardzistów i określa zasady prawidłowego zachowania się na stoku narciarskim.

http://m.nurkowa.wm.pl/2016/01/orig/dziesiec-przykazan-na-stoku-1098.jpg

Dziesięć przykazań na stoku

1. Uważaj na inne osoby.

Każdy narciarz powinien zachowywać się w taki sposób, aby nie spowodować niebezpieczeństwa ani szkody dla pozostałych osób na stoku. Każdy narciarz bądź snowboardzista jest odpowiedzialny także za złe funkcjonowanie sprzętu, którego używa. W szczególności dotyczy to nowinek technicznych.

2. Panuj nad szybkością i sposobem jazdy.

Na stoku powinniśmy zjeżdżać z szybkością adekwatną do swoich umiejętności oraz rodzaju i stanu trasy a także warunków atmosferycznych. Należy pamiętać, że kolizje na stoku zdarzają się najczęściej z powodu nadmiernej szybkości, niezapanowania nad nartami lub niezauważenia innego uczestnika ruchu. Narciarz powinien poruszać się tak, żeby w razie konieczności mógł zatrzymać się lub skręcić. Szczególnie w miejscach o ograniczonej widoczności, w okolicach wyciągów, na garbach oraz na zakończeniu trasy należy poruszać się wolno.

3. Wybierz odpowiedni tor jazdy.

Narciarz zjeżdżając z góry dysponuje większą możliwością wyboru trasy i powinien ustalić taki tor jazdy, aby nie zagrażać jadącym przed nim.

Narciarstwo to sport wolności ruchu, ale każda osoba na stoku musi stosować się do reguł uprawiania tego sportu. Na stokach rządzi zasada pierwszeństwa przysługującemu temu kto znajduje się "przed" i "niżej".

4. Wyprzedzaj rozważnie.

Wyprzedzać można zarówno z góry, z dołu, z prawej, z lewej, ale najważniejsze, by zachować odległość, która nie ograniczy wyprzedzanemu swobody ruchu.

To wyprzedzający narciarz ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki wyprzedzania do chwili jego zakończenia. Ta zasada odnosi się też do omijania osób stojących na stoku.

5. Uważnie włączaj się do ruchu.

Każdy narciarz i snowboardzista, zaczynając zjazd lub ruszając po zatrzymaniu, powinien spojrzeć w górę i w dół czy nie spowoduje tym niebezpieczeństwa dla siebie i dla innych.

Ogromna część wypadków zdarza się wskutek nieprzewidywalnego włączenia się do ruchu nowego uczestnika. Pełne sprawdzenie czy nasze włączenie się do ruchu nie spowoduje utrudnienia dla osób na stoku jest podstawowym nakazem bezpieczeństwa.

6. Zatrzymuj się tylko w miejscach bezpiecznych.

Należy unikać zatrzymania się na trasie zjazdu, szczególnie w miejscach zwężeń i ograniczonej widoczności. Po upadku narciarz powinien usunąć się z toru jazdy tak szybko jak to tylko możliwe.

Powinniśmy zatrzymywać się tylko na skraju trasy. Nikt nie może zatrzymywać się w miejscach wąskich lub niewidocznych dla jadących z góry bądź zza zakrętu.

7. Podchodź i schodź wyłącznie skrajem trasy.

Narciarz powinien podchodzić tylko brzegiem trasy, a w razie złej widoczności powinien zejść zupełnie z trasy. Takie samo zachowanie obowiązuje narciarzy, którzy pieszo schodzą w dół.

8. Przestrzegaj znaków narciarskich.

Każdy narciarz ma obowiązek stosować się do znaków narciarskich i sygnalizacji.

Trasy narciarskie oznakowane są w zależności od stopnia ich trudności kolorami (od najłatwiejszych do najtrudniejszych): ZIELONYM, NIEBIESKIM, CZERWONYM i CZARNYM. Na trasach ponadto umieszczane są znaki informujące o niebezpieczeństwach lub utrudnieniach np. lawinach bądź zamknięciu trasy. Każdy narciarz i snowboardzista powinien zdawać sobie sprawę, że znaki na trasie umieszczone są dla jego własnego dobra i bezpieczeństwa.

9. Pomóż w razie wypadku.

W razie wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu, ma obowiązek niesienia pomocy poszkodowanemu.

W szczególności pomoc powinna polegać na udzieleniu pierwszej pomocy oraz zawiadomieniu właściwych służb, a następnie natychmiastowym oznakowaniu miejsca wypadku, aby nie zagrażało ono innym uczestnikom ruchu.

10. Ujawnij tożsamość w razie wypadku.

W razie wypadku każdy narciarz, niezależnie czy jest to świadek czy też uczestnik zdarzenia, ma obowiązek podania swoich danych osobowych.

Opis wypadku, a więc także świadkowie mają pierwszorzędne znaczenie dla ustalenia odpowiedzialności. W związku z tym każdy, kto jest świadkiem, jest zobowiązany do uczestniczenia w wyjaśnianiu wypadku.


Warto pamiętać, że zbiór zasad opracowany przez Międzynarodową Federację Narciarską określa jedynie wytyczne, którymi powinni kierować się narciarze i snowboardziści Niemniej jednak oprócz zaleceń FIS istnieją również "twarde zasady" postępowania na stoku, które reguluje prawo.

Możemy zadbać o swoje bezpie­czeństwo jeszcze przed wyjazdem w góry. Wiele wypadków ma miejsce właśnie w drodze na zimowy wypoczynek. Warto zwrócić uwagę na kilka podstawowych zasad.

1. Zadbaj o odpowiednie przygotowanie pojazdu
2. Technika jazdy w warunkach zimowych
3. Dziesięć przykazań na stoku
4. Przepisy na stoku
5. Co zabrać na stok?

Zobacz pakiet ubezpieczeń : Hestia Podróże dla narciarzy

Jesteśmy do Twojej dyspozycji - kontakt z nami:
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Oddział w Olsztynie
10-536 Olsztyn, ul. Mrongowiusza 10A
tel. 89 535 52 25
tel./fax 89 522 27 00
e-mail: biuro@ergo-olsztyn.pl

tel. kom. 502 323 947
tel. kom. 503 017 650


http://m.nurkowa.wm.pl/2016/01/orig/na-deske-na-narty-1090.jpg