Sopockie Towarzystwo Ergo Hestia SA

Oddział w Olsztynie

10-536 Olsztyn, ul. Mrongowiusza 10A

Wtorek, 14 lipca 2020. Imieniny Kamili, Kamila, Marcelego

Likwidacja szkody

2014-12-29 19:51:28 (ost. akt: 2014-12-29 21:27:56)

Co się dzieje z moją szkodą?

http://m.nurkowa.wm.pl/2014/12/orig/likwidacja-szkody-512.jpg

1. Szkoda/Zdarzenie.
W pierwszej kolejności zabezpiecz miejsce szkody (tzn. uszczerbku majątkowego lub na osobie, doznanego wbrew swojej woli) albo zdarzenia (tzn. okoliczności innej niż szkoda, objętej postanowieniami umowy ubezpieczenia, w następstwie której mogą zostać wysunięte roszczenia) i zadbaj o rzeczy, które nie uległy zniszczeniu. Wezwij odpowiednie służby: pogotowie ratunkowe, straż pożarną lub policję.

2. Zgłoszenie.
Zgłoszenia możesz dokonać w internecie za pomocą eKonta ubezpieczeniowego lub internetowego formularza zgłoszenia szkody, jeśli nie masz aktywnego eKonta.
Możesz również zgłosić szkodę, wypełniając druki bądź kontaktując się z konsultantem Infolinii - 0 801 107 107 (z telefonu stacjonarnego) lub +48 58 555 55 55 (z telefonu komórkowego lub zagranicy).

3. Przyjęcie zgłoszenia.
Aby zgłoszenie szkody zostało przyjęte, musisz wypełnić odpowiedni formularz internetowy, druk lub podać potrzebne dane konsultantowi. Druki konieczne do zgłoszenia szkody oraz inne druki szkodowe dostępne są:
- na stronie internetowej Hestii
- na podstronie "Druki zgłoszenia szkody/roszczenia"
- w każdym Przedstawicielstwie terenowym Ergo Hestii
- u likwidatora EPU.

4. Oględziny.
Zapewniamy szybką i sprawną likwidację szkody. W przypadku niektórych szkód skontaktuje się z Tobą przedstawiciel Hestii, który dokona oględzin.

5. Gromadzenie i analiza dokumentacji.
Jest to etap, podczas którego likwidator szkody oraz osoba rozliczająca roszczenie zbierają wszystkie niezbędne dokumenty. Zgromadzona dokumentacja podlega weryfikacji.

6. Uzupełnienie dokumentacji.
W niektórych przypadkach konieczne jest aby Klient dostarczył do Ubezpieczyciela dodatkowe dokumenty niezbędne do likwidacji szkody lub rozliczenia świadczenia. Dokumenty możesz dostarczyć poprzez eKonto ubezpieczeniowe lub przesyłając je pocztą (także elektroniczną).

7. Co się dzieje z moją szkodą?
Klient ma możliwość sprawdzenia, na jakim etapie likwidacji jest jego szkoda. Bieżący podgląd stanu szkody dostępny jest w eKoncie ubezpieczeniowym. Informację o szkodzie lub roszczeniu można także uzyskać dzwoniąc na numer infolinii.

8. Ustalenie odpowiedzialności oraz wysokości odszkodowania/świadczenia.
Na tym etapie, we współpracy z Klientem, ustala się okoliczności zdarzenia/szkody i wariant jej rozliczenia.

9. Decyzja.
Etap decyzji dotyczy zlecenia wypłaty odszkodowania. Tryb wypłaty odszkodowania zależy od wartości szkody.

10. Przyjęcie decyzji / Odwołanie od decyzji.
Śledząc swoją szkodę w eKoncie, szybciej zapoznasz się z treścią wydanej decyzji. Masz również prawo się od niej odwołać.

Warto wiedzieć

W jaki sposób mogę zgłosić szkodę?

Zgłoszenia szkody Poszkodowany może dokonać w jeden z wymienionych niżej sposobów:
- przez internet, logując się do eKonta ubezpieczeniowego – najwygodniejszy sposób zgłoszenia szkody i monitorowania procesu jej likwidacji,
- drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii pod czynny całą dobę numer 801 107 107 (z telefonu stacjonarnego) lub +48 58 555 55 55 (z telefonu komórkowego lub zagranicy),
- korespondencyjnie, przesyłając zgłoszenie listem / faxem,
- poprzez formularze na stronie internetowej Ergo Hestii.

Najszybciej i najwygodniej jest zgłosić szkodę przez eKonto ubezpieczeniowe. Wchodząc na stronę www.ekonto.ergohestia.pl możesz aktywować własne eKonto. Po zalogowaniu, klikając w zakładkę „Szkody -› zgłoszenie szkody” możesz dokonać pełnego zgłoszenia większości szkód, najczęściej bez konieczności dosyłania jakichkolwiek papierowych dokumentów.

Korzystanie z eKonta stanowi gwarancję podwyższonej jakości obsługi. Po zakończeniu procesu zgłoszenia otrzymasz potwierdzający je dokument i będziesz mógł śledzić przebieg likwidacji szkody przez internet.

Szczegółowe informacje oraz najczęściej zadawane pytania znajdziesz
tutaj