Sopockie Towarzystwo Ergo Hestia SA

Oddział w Olsztynie

10-536 Olsztyn, ul. Mrongowiusza 10A

Wtorek, 14 lipca 2020. Imieniny Kamili, Kamila, Marcelego

NNW

2014-12-21 20:19:32 (ost. akt: 2018-07-25 18:02:55)

Ubezpieczenie NNW zapewnia pomoc finansową w razie uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci.

Korzyści

Zależy Ci na bezpieczeństwie w przyszłości. Możesz chronić siebie i swoich bliskich przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie NNW zapewnia pomoc finansową w razie uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci.

Elastyczne ubezpieczenie:
- samodzielnie wybierasz zakres ubezpieczenia i świadczeń, a także wariant wypłaty odszkodowania,
- możesz korzystać z ochrony ubezpieczeniowej przez 24 godziny na dobę, w każdym miejscu na świecie.

Opis

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych w Polsce i za granicą.

Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczający, niezależnie od swojej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Możesz wybrać jeden z dwóch zakresów ubezpieczenia NNW:
- zakres pełny - ochrona trwa 24 godziny na dobę, w każdym miejscu na świecie, zarówno podczas wykonywania obowiązków służbowych, jak i w życiu prywatnym,
- zakres ograniczony - ubezpieczenie chroni tylko w czasie wykonywania pracy, w drodze do i z pracy, podczas wyjazdów na delegacje lub podczas wykonywania innych, określonych w umowie ubezpieczenia, czynności.

Ponadto zakresem ochrony ubezpieczeniowej mogą zostać objęte:
- następstwa zawałów serca i udarów mózgu,
- następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych w związku z wyczynowym uprawianiem sportu.

Świadczenia podstawowe

Ubezpieczenie NNW gwarantuje następujące świadczenia podstawowe:
- z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, tj. w razie częściowego lub całkowitego inwalidztwa,
- z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku - świadczenie otrzymuje osoba wskazana w umowie ubezpieczenia,
- zwrot kosztów nabycia protez oraz specjalnych środków ochronnych i pomocniczych,
- zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów.

Dodatkowe świadczenia

Możesz rozszerzyć zakres świadczeń o:
- zasiłek dzienny z tytułu pełnej niezdolności do pracy lub nauki,
- zwrot kosztów leczenia,
- jednorazowe świadczenie z tytułu trwałej utraty zdolności do wykonywania pracy,
- dzienne świadczenie szpitalne,
- zwrot kosztów rehabilitacji.

Wypłata świadczeń

W ramach ubezpieczenia NNW wybierasz jeden z trzech wariantów wypłaty świadczeń z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu:
- system świadczeń proporcjonalnych - świadczenia wypłacane są w wysokości proporcjonalnej do rozmiaru uszczerbku na zdrowiu (1 % sumy ubezpieczenia, za każdy 1 % uszczerbku na zdrowiu),
- system świadczeń progresywnych - im wyższy uszczerbek na zdrowiu, tym większy procent wypłacanej sumy ubezpieczenia (wariant skierowany głównie do osób wybierających niskie sumy ubezpieczenia, którym zależy na wysokim świadczeniu w przypadku orzeczenia wysokiego uszczerbku na zdrowiu),
- system świadczeń stałych - każdy uszczerbek na zdrowiu jest określony stałą kwota świadczenia.

Dla kogo?

Z naszej oferty skorzystać mogą wszyscy Klienci, którym zależy na zapewnieniu sobie i swoim bliskim ochrony przed następstwami nieszczęśliwych wypadków.

Zobacz także:
http://m.nurkowa.wm.pl/2014/08/orig/pdf-logo-131.jpg Ogólne Warunki Ubezpieczeń

Jesteś zainteresowany ofertą dla siebie? Czekamy na twoje pytania:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Oddział w Olsztynie
10-536 Olsztyn, ul. Mrongowiusza 10A
tel. 89 535 52 25
tel./fax 89 522 27 00
e-mail: biuro@ergo-olsztyn.pl

tel. kom. 502 323 947
tel. kom. 503 017 650
(9)

Tu nas znajdziesz:

Tagi: NNW