Sopockie Towarzystwo Ergo Hestia SA

Oddział w Olsztynie

10-536 Olsztyn, ul. Mrongowiusza 10A

Piątek, 29 maja 2020. Imieniny Benity, Maksymiliana, Teodozji

Dom w budowie

2014-12-21 10:52:06 (ost. akt: 2018-07-25 17:58:34)

Ubezpieczenie domu w budowie zapewnia ochronę mienia podczas prowadzenia prac budowlanych (budowa, rozbudowa, nadbudowa i przebudowa nieruchomości). Zakres ochrony można rozszerzyć dzięki opcjom dodatkowym.

Korzyści

Inwestujesz w budowę domu. Czy dbasz również o bezpieczeństwo tej inwestycji? Ubezpieczenie domu w budowie zapewnia ochronę mienia podczas prowadzenia prac budowlanych.

Opis

Przedmiotem ubezpieczenia są określone w umowie:
- domy jednorodzinne wraz ze stałymi elementami,
- garaże wolno stojące, budynki gospodarcze, obiekty małej architektury mieszczące się na terenie tej samej nieruchomości, na której stoi ubezpieczony dom,
- należące do Ubezpieczającego mienie ruchome, znajdujące się w ubezpieczonych domach.

Domy jednorodzinne oraz ich stałe elementy są objęte ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych na skutek:
- pożaru,
- uderzenia pioruna,
- wybuchu,
- upadku statku powietrznego,
- zalania,
- huraganu,
- spływu wód po zboczach,
- gradu,
- osunięcia się ziemi,
- zapadania się ziemi,
- lawiny,
- katastrofy budowlanej.

Za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o szkody powstałe w wyniku powodzi.

Ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych w wyniku wymienionych wyżej zdarzeń losowych można objąć także:
- garaże wolno stojące,
- budynki gospodarcze,
- obiekty małej architektury,
- mienie ruchome.

Dzięki wykupionym opcjom dodatkowym, zakres ochrony ulega rozszerzeniu o ubezpieczenie od szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem i rozboju:
- mienia ruchomego,
- stałych elementów domu jednorodzinnego.

Zobacz także:
http://m.nurkowa.wm.pl/2014/08/orig/pdf-logo-131.jpg Ogólne Warunki Ubezpieczeń

Jesteś zainteresowany ofertą dla siebie? Czekamy na twoje pytania:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Oddział w Olsztynie
10-536 Olsztyn, ul. Mrongowiusza 10A
tel. 89 535 52 25
tel./fax 89 522 27 00
e-mail: biuro@ergo-olsztyn.pl

tel. kom. 502 323 947
tel. kom. 503 017 650

(9)

Tu nas znajdziesz: